logo de nje

Norvega Junularo Esperantista
Norsk esperantoungdom

 

La estraro

Norsk | Esperanto

Prezidanto

Amelie Matt
Kohtvegen 7
NO-9006 Tromsø

T 942 99 993

ameliematt ⓐ yahoo.no

Vicprezidanto

Vidar B. Skretting
Skullerudstubben 32
1188 Oslo

Sekretario

Kristoffer Haug
T 958 30 942
krissirh ⓐ hotmail.com

Kasisto

Hilde Lagnason Bye

Estrarano

Jon Machlik

Anstataŭanto

Einar Eilertsen Faanes

Komitatano A ĉe TEJO

Hilde Lagnason ByeLa 31an de aŭgusto ĝis la 2a de septembro ni iros reen al la saman kabanon kiun vizitis ni en 2008, meze de la arbaro de Våler. Vi povas legi pri tiu vojaĝo en Inter ni dirite. Aliĝu ĉe nje @ esperanto.no!
Junuloj el Finnlando, Svedio, Danlando, Norvegio, Islando kaj Estonio kolektiĝos en bienejeto apud Helsinko. Bonvolu aliĝi antaŭ 1a de aŭgusto al nje-estraro @ esperanto.no!

Norega Junuralo Esperantista kaj la Studanta Esperanto-Societo en Oslo invitas al Kabana Semajnfino ĉe trankvila kaj etosplena kabano en Lommedalen, tuj ekster Oslo, inter la 12a kaj 14a de marto. Ĉeestos kaj norvegaj kaj eksterlandaj esperantistoj. La programon kreas la ĉeestantoj mem. Do ricevos programerkreantoj monrabaton je cent N-kronoj. Por la okazaĵo oni pagos 250 N-kronojn po persono. De vojaĝkostoj NJE repagos ĝis 500 N-kronoj.Bli medlem! Membriĝu!

Norsk esperanto-ungdom, Olaf Schous v. 18, 0572 Oslo, tel.: 22 35 08 94, [nje @ esperanto.no]

Retresponsulo: JPA (abjupa @ gmail.com)