logo de nje

Norvega Junularo Esperantista
Norsk esperantoungdom

 

La estraro

Norsk | Esperanto
Vidar B. Skretting

Prezidanto

Vidar B. Skretting
vbskretting (a) gmail.com

Matias Särkelä Jentoft

Vicprezidanto

Matias Särkelä Jentoft
matiasjentoft (a) hotmail.com

Leif Arne Storset

Sekretario

Leif Arne Storset
leifarne (a) storset.net

Hilde Lagnason Bye

Kasisto

Hilde Lagnason Bye
lagnason (a) hotmail.com

Komitatano A ĉe TEJO

Hilde Lagnason ByeLa 31an de aŭgusto ĝis la 2a de septembro ni iros reen al la saman kabanon kiun vizitis ni en 2008, meze de la arbaro de Våler. Vi povas legi pri tiu vojaĝo en Inter ni dirite. Aliĝu ĉe nje @ esperanto.no!
Junuloj el Finnlando, Svedio, Danlando, Norvegio, Islando kaj Estonio kolektiĝos en bienejeto apud Helsinko. Bonvolu aliĝi antaŭ 1a de aŭgusto al nje-estraro @ esperanto.no!

Norega Junuralo Esperantista kaj la Studanta Esperanto-Societo en Oslo invitas al Kabana Semajnfino ĉe trankvila kaj etosplena kabano en Lommedalen, tuj ekster Oslo, inter la 12a kaj 14a de marto. Ĉeestos kaj norvegaj kaj eksterlandaj esperantistoj. La programon kreas la ĉeestantoj mem. Do ricevos programerkreantoj monrabaton je cent N-kronoj. Por la okazaĵo oni pagos 250 N-kronojn po persono. De vojaĝkostoj NJE repagos ĝis 500 N-kronoj.Bli medlem! Membriĝu!
Facebook

Norsk esperanto-ungdom, Olaf Schous v. 18, 0572 Oslo, tel.: 22 35 08 94, [nje @ esperanto.no] | Privateco

Retresponsulo: JPA (abjupa @ gmail.com)