logo de nje

Norvega Junularo Esperantista
Norsk esperantoungdom

 

Bonvenon al Norvega Junularo Esperantista!

Norsk | Esperanto

Norvega Junularo Esperantista (NJE) estas organizo por junuloj ĝis 35 jaroj kiuj parolas, aŭ volas lerni, Esperanton. Ni estas sekcio de Norvega Esperantista Ligo (NEL) kaj de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO).

La celo de NJE estas disvastigi Esperanton inter norvegaj junuloj kaj helpi jamajn parolantojn uzi la lingvon por io utila aŭ amuza. Ni aranĝas kursojn kaj lokajn kaj internaciajn renkontiĝojn. Ni faciligas vojaĝojn al eksterlandaj aranĝoj por niaj membroj, kaj ofertas al ili subvencion por abono de eksterlanda revuo. Ĉiuj membroj de NJE ricevas la membran gazeton de NEL, Norvega Esperantisto, en kiu aperas ankaŭ Inter Ni Dirite, la oficiala organo de NJE.
© Øverli. distr. strandoverli@yahoo.com ––
N-ro 78


La 31an de aŭgusto ĝis la 2a de septembro ni iros reen al la saman kabanon kiun vizitis ni en 2008, meze de la arbaro de Våler. Vi povas legi pri tiu vojaĝo en Inter ni dirite. Aliĝu ĉe nje @ esperanto.no!
Junuloj el Finnlando, Svedio, Danlando, Norvegio, Islando kaj Estonio kolektiĝos en bienejeto apud Helsinko. Bonvolu aliĝi antaŭ 1a de aŭgusto al nje-estraro @ esperanto.no!

Norega Junuralo Esperantista kaj la Studanta Esperanto-Societo en Oslo invitas al Kabana Semajnfino ĉe trankvila kaj etosplena kabano en Lommedalen, tuj ekster Oslo, inter la 12a kaj 14a de marto. Ĉeestos kaj norvegaj kaj eksterlandaj esperantistoj. La programon kreas la ĉeestantoj mem. Do ricevos programerkreantoj monrabaton je cent N-kronoj. Por la okazaĵo oni pagos 250 N-kronojn po persono. De vojaĝkostoj NJE repagos ĝis 500 N-kronoj.Bli medlem! Membriĝu!
Facebook

Norsk esperanto-ungdom, Olaf Schous v. 18, 0572 Oslo, tel.: 22 35 08 94, [nje @ esperanto.no] | Privateco

Retresponsulo: JPA (abjupa @ gmail.com)