logo de nje

Norvega Junularo Esperantista
Norsk esperantoungdom

 

Velkommen til Norsk Esperanto-ungdom!

Norsk | Esperanto

Norsk esperanto-ungdom (NJE) er en organisasjon for ungdom opp til 35 år, som kan, eller ønsker å lære, esperanto. Vi er en avdeling under Norsk esperanto-forbund, og er tilsluttet Det internasjonale esperanto-ungdomsforbundet, TEJO.

Esperanto er et lettlært og levende språk med omfattende litteratur, tidsskrifter og brukere over hele verden. Hundrevis av internasjonale konferanser, festivaler og seminarer arrangeres årlig med esperanto som arbeidsspråk. Pasporta Servo gir deg gratis overnatting hos esperantotalende i mer enn 80 land. Er reiselysten liten, kan du bruke språket på internett eller skrive brev på gamlemåten.

NJE tar sikte på å utbre esperanto blant ungdom i Norge og å hjelpe dem som allerede kan språket med å få brukt det til noe vettugt (eller noe morsomt). Vi arrangerer kurs og lokale og internasjonale sammenkomster. Som medlem får du støtte til å reise på esperantotreff i utlandet, støtte til abonnement og medlemsbladet Norvega Esperantisto, alt dette for kun kr 225 i året!
© Øverli. distr. strandoverli@yahoo.com ––
N-ro 87


31. august–2. september skal vi tilbake til hytta vi besøkte i 2008, midt i Vålerskogen. Du kan lese om den turen i Inter ni dirite. Meld deg på til nje @ esperanto.no!
Nordlystreffet i Tromsø trakk ungdommer fra 7 nasjoner til ei trivelig og livlig helg, med masse snø og nordlys. Les mer om treffet (på esperanto) og se bilder i Inter ni dirite.

Ungdomar frå Finnland, Sverige, Danmark, Noreg, Island og Estland samlast på eit småbruk ved Helsinki. Les om treffet i Inter ni dirite.Bli medlem! Membriĝu!
Facebook

Norsk esperanto-ungdom, Olaf Schous v. 18, 0572 Oslo, tel.: 22 35 08 94, [nje @ esperanto.no] | Personvern

Webansvarlig: JPA (abjupa @ gmail.com)